A104-118

Oxidation till vänster och reduktion till höger