A179-193

Oxidation till vänster och reduktion till höger