A240-254

Oxidation till vänster och reduktion till höger