A345-354

Oxidation till vänster och reduktion till höger