A149-163

Oxidation till vänster och reduktion till höger