A210-224

Oxidation till vänster och reduktion till höger