A164-178

Oxidation till vänster och reduktion till höger