A88-103

Oxidation till vänster och reduktion till höger