A330-344

Oxidation till vänster och reduktion till höger