A119-133

Oxidation till vänster och reduktion till höger