A300-314

Oxidation till vänster och reduktion till höger