A255-269

Oxidation till vänster och reduktion till höger