A315-329

Oxidation till vänster och reduktion till höger