A270-284

Oxidation till vänster och reduktion till höger