A225-239

Oxidation till vänster och reduktion till höger