A194-208

Oxidation till vänster och reduktion till höger