A285-299

Oxidation till vänster och reduktion till höger