A134-148

Oxidation till vänster och reduktion till höger