Kurser

På sommaren har jag en Rakukurs vid Mullsjö folkhögskola, tel 0392-37400.  En kurs för de som redan gått en kurs här tidigare eller har jobbat med Raku tidigare. Information via skolans hemsida ovan eller via mig: Mail eller 070-6506471


Vid Kyrkeruds Folkhögskola har jag en rakukurs i slutet av maj. Vi jobbar med raku och  även med primitiva bränningstekniker. Information på skolans hemsida eller tel: ‭0573-133 40‬ och via mig: Mail eller 070-6506471

(c) anders@fredholm.nu  Ölserud Där framme 665 93 Kil Sweden www.fredhom.nu +4670 650 64 71

Glasyrkurs på Capellagården sommar 2019

4:e till 10:e Augusti

Kursen handlar framför allt om stengodsglasyrer. Vi använder min bok ”Gla­syr” som kurslitteratur. Där går vi igenom ”Vad är glasyr?” om materialen som bildar glasyren och vad som behövs för att styra utseendet som färg, yta och struktur. Vi behandlar också ämnen som ”Aska och lera som glasyr” samt ”Att sätta färg”. Kursen är till stor del teoretisk men vi gör flera provserier och bränner ett flertal ugnar under kursveckan. Jag kommer att ta med min stora provsamling, A-­serien som består av ca 330 glasyrprover som är brända både i oxidation och reduktion. På sidan "Glasyrbok" här ovan kan du se innehållsförteckningen till boken, och vi skall under kursen försöka hinna med så mycket som möjligt av detta.

Mer info på Capellagårdens hemsida: capellagarden.se  eller via mig: Mail eller 070-6506471

Raku

Sa någon att man måste jobba med lergods och låga temperaturer för att kunna få klara och skarpa färger.....  Dessa är brända till kägla 10  (1300)